Öğretim Planı

1. Semester (1. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAT103  Analysis I (Analiz I) 3 2   6  
PHY101 Physik: Grundlagen der Mechanik (Fizik: Mekaniğin Temelleri) 3 1 1 6  
ETE101 Digitaldesign (Sayısal Tasarım) 2 1 1 6  
ETE103 Einführung in die Informatik und Programmierung (Bilgisayar Bilimine ve Programlamaya Giriş) 2   2 6  
ETE091 Einführung in die Elektrotechnik (Elektrik-Elektronik Mühendisliğe Giriş) 2     2  
DEU121 Technisches Deutsch I (Teknik Almanca I) 2     2  
ENG101 Englisch I (İngilizce I) 3     2  
Summe 17 6 4 30  
26 SWS  

 

2. Semester (2. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAT108 Analysis II (Analiz II) 3 2   6  
PHY102 Elektrizität und Magnetismus (Elektrik ve Manyetizma) 3 1 1 6  
MAT106 Lineare Algebra (Lineer Cebir) 2 2 1 6  
ETE092 Wissenschaftliches Arbeiten (Bilimsel Çalışma Yöntemleri) 2     2  
DEU122 Technisches Deutsch II (Teknik Almanca II) 2     2  
ENG102 Englisch II (İngilizce II) 3     2  
SDII Wahlbereich II  (Seçmeli Ders Alanı II)       6  
Summe 15 5 2 30  
22 SWS  

 

3. Semester (3. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAT201 Differentialgleichungen (Diferansiyel Denklemler)  2 2 1 6  
ETE201 Elektrische Netzwerke I (Elektrik Devreleri I) 3 2   6  
PHY103 Moderne Physik (Modern Fizik) 3 1 1 6  
ETE207 Werkstofftechnik (Malzeme Bilimi) 3 1   6  
ETE299  Grundpraktikum (Temel Staj)       2  
TUR001 Türkisch I (Türkçe I) 2     2  
ENG201 Englisch III (İngilizce III) 3     2  
Summe 16 6 2 30  
24 SWS  

 

4. Semester (4. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAT204 Statistische Methoden der Datenanalyse (Veri Analizinin İstatistiksel Yöntemleri) 2 2 1 6  
ETE202 Elektrische Netzwerke II (Elektrik Devreleri II) 3 2   6  
ETE208 Messtechnik (Ölçüm Teknikleri) 2 1 2 6  
ETE292 Projektmanagement (Proje Yönetimi) 1 1   2  
TUR002 Türkisch II (Türkçe II) 2     2  
ENG202 Englisch IV (İngilizce IV) 3     2  
ÜSD000 Studium Generale (Üniversite Seçmeli Ders Havuzu)       6  
Summe 13 6 3 30  
21 SWS  

 

5. Semester (5. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
ETE321 Elektromagnetische Felder (Elektromanyetik Alanlar) 3 1   6 ETE102
ETE303 Signale und Systeme (Sinyaller ve Sistemler) 3 1 1 6  
ETE311 Elektronik I: Halbleiterbauelemente (Yarı İletken Elemanlar) 2 2 1 6 ETE201
ETE331 Elektrische Maschinen (Elektrik Makineleri) 3 1 1 6  
SDV Wahlbereich V (Seçmeli Ders Alanı V)       6  
Summe 11 5 3 30  
19 SWS  

 

6. Semester (6. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
ETE304 Grundlagen der Regelungstechnik (Kontrol Tekniğinin Temelleri) 3 1 1 6  
ETE372 Nachrichtentechnik (Telekomünikasyon) 3 3   6  
ETE312 Elektronik II: Schaltungstechnik (Devre Teknolojisi) 2 2 1 6  
SDIV Wahlbereich M (Seçmeli Ders Alanı M)       6  
SDV Wahlbereich VI (Seçmeli Ders Alanı VI)       6  
Summe 8 5 2 30  
15 SWS  

 

7. Semester (7. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
ETE499 Fachpraktikum (Mesleki Alan Stajı)       6  
ISG001 Arbeitsgesundheit und -sicherheit I (İş Sağlığı ve Güvenliği I) 2     2  
AIT001 Atatürks Grundsätze und Revolutionsgeschichte I (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I) 2     2  
ENG301 Fortgeschrittenes Englisch I (İleri İngilizce I) 3     2  
SDP Wahlbereich - Projekt (Seçmeli Alan - Proje)       6  
SDVII Wahlbereich VII (Seçmeli Ders Alanı VII)       12  
Summe 6 0 0 30  
6 SWS  

 

8. Semester (8. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
ETE492 Bachelorarbeit (Bitirme Tezi)       12  
ISG002 Arbeitsgesundheit und -sicherheit II (İş Sağlığı ve Güvenliği II) 2     2  
AIT002 Atatürks Grundsätze und Revolutionsgeschichte II (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II) 2     2  
ENG302 Fortgeschrittenes Englisch II (İleri İngilizce II) 3     2  
SDVIII Wahlbereich VIII (Seçmeli Ders Alanı VIII)       12  
Summe 6 0 0 30  
6 SWS  

 

Not: Yabancı dil hazırlık sınıfından güz yarıyılı sonunda başarılı olanlar öğrenciler, öğretim planının ikinci yarıyılında yer alan ön koşulsuz dersleri alabilirler.

 

Wahlbereiche (Seçmeli Alanlar)Wahlbereich II (Seçmeli Ders Alanı II)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
ETE104 Mikroprozessortechnik (Mikroişlemciler) 3 1 1 6 ETE101
INF102 Objektorientierte Programmierung (Nesnel Programlama) 2   2 6 INF101

 

Wahlbereich V, VI (Seçmeli Ders Alanı V, VI)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
ETE434 Elektrische Energieversorgung (Elektrik Enerjisi Kaynakları) 3 1 1 6  
ETE441 FPGA (Alanda Programlanabilir Kapı Dizileri) 3 1 1 6  
ETE442 Eingebettete Systeme (Gömülü Sistemler) 2 2 1 6  
ETE478 Elektroakustik (Elektroakustik) 2 1 2 6  
ETE393 Ausgewählte Themen der Elektrotechnik I(Elektroteknik: Seçilmiş Konular I) 2   2 6  
ETE394 Ausgewählte Themen der Elektrotechnik II (Elektroteknik: Seçilmiş Konular II) 2   2 6  
INF202 Software Engineering (Yazılım Mühendisliği) 1   3 6  
INF501 Künstliche Intelligenz (Yapay Zeka) 2   2 6  
INF503 Neurale Netze (Yapay Sinir Ağları) 2   2 6  
INF510 IT Sicherheit (Bilişim Sistemleri Güvenliği) 2   2 6  
INF513 Deep Learning (Derin Öğrenme) 2   2 6  
INF518 Grudlagen der Computer Vision (Bilgisayar Görmesinin Temelleri) 2   2 6  
INF523 Mensch-Maschine Kommunikation (İnsan-Makine İletişimi) 2   2 6  
INF535 Intelligente Systeme (Akıllı Sistemler) 2   2 6  
MEC002 Angewandte Steuerungstechnik (Uygulamalı Kontrol Mühendisliği) 1 1 3 6  
MEC308 Industrielle Robotik I (Endüstriyel Robotik I) 3 1 1 6  
MEC313 Industrielle Automatisierungstechnik (Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi) 3 1 1 6  

 

Wahlbereich M (Seçmeli Ders Alanı M)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAT302 Numerische Mathematik (Numerik Matematik)  3 1 1 6  
MAT392 Komplexe Analysis (Kompleks Analiz) 3 1 1 6  Wahlbereich - Projekt (Seçmeli Alan - Proje)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
ETE391 Elektrotechnisches Projekt (Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Projesi) 1   4 6  
MEC319 Mechatronisches Projekt (Mekatronik Projesi) 1   4 6 ING202
INF303 Software Engineering Projekt (Yazılım Mühendisliği Projesi) 1   4 6 INF102Wahlbereich VII, VIII (Seçmeli Ders Alanı VII, VIII)
 

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
ETE411 Hochfrequenzelektronik (Yüksek Frekans Tekniği) 3 2   6  
ETE412 Optische Kommunikationstechnik (Optik Haberleşme Tekniği) 2 2 1 6  
ETE415 Elektroniklabor (Elektronik Laboratuvarı) 2   2 6  
ETE433 Elektrische Maschinen II (Elektrik Makineleri II) 3 1 1 6  
ETE434 Elektrische Energieversorgung (Elektrik Enerjisi Kaynakları) 3 1 1 6  
ETE439 Leistungselektronik (Güç Elektroniği) 2 2 1 6  
ETE441 FPGA-Programmierung ( FPGA Programlama 3 1 1 6  
ETE442 Eingebettete Systeme (Gömülü Sistemler) 2 2 1 6  
ETE447 Analoge integrierte Schaltungen (Analog Tümdevreler) 3 1 1 6  
ETE448 Einführung in die VLSI Design (VLSI Tasarımına Giriş) 3 1 1 6  
ETE451 Nichtlineare Regelsysteme (Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemleri) 3 1 1 6  
ETE454 Zeitdiskrete Regelsysteme (Ayrık Zamanlı Kontrol Sistemleri) 3 1 1 6  
ETE456 Systemidentifikation und Intelligente Regelung (Sistem Tanımlama ve Akıllı Kontrol) 2 1 2 6 ETE304
ETE471 Kommunikationsnetze (İletişim Ağları) 3 1 1 6  
ETE473 Grundlagen der Statistischen Nachrichtentheorie (İstatistiksel Haberleşme Teorisinin Temelleri) 3 2   6  
ETE474 Digitale Bildverarbeitung (Dijital Görüntü İşleme) 2 1 2 6  
ETE475 Digitale Signalverarbeitung (Dijital Sinyal İşleme) 2 1 2 6  
ETE476 Informationstheorie (Bilgi Kuramı) 2 1 2 6  
ETE478 Elektroakustik (Elektroakustik) 2 1 2 6  
ETE481 Beleuchtungstechnik (Aydınlatma Teknolojisi) 3 1 1 6  
ETE482 Hochspannungstechnik (Yüksek Gerilim Tekniği) 3 1 1 6  
ETE484 Energieverteilungssysteme (Güç Dağılım Sistemleri) 3 1 1 6  
ETE493 Ausgewählte Themen der Elektrotechnik III (Elektroteknik: Seçilmiş Konular III) 2   2 6  
ETE494 Ausgewählte Themen der Elektrotechnik IV (Elektroteknik: Seçilmiş Konular IV) 2   2 6  
INF501 Künstliche Intelligenz (Yapay Zeka) 2   2 6  
INF503 Neurale Netze (Yapay Sinir Ağları) 2   2 6  
INF510 IT Sicherheit (Bilişim Sistemleri Güvenliği) 2   2 6  
INF513 Deep Learning (Derin Öğrenme) 2   2 6  
INF518 Grudlagen der Computer Vision (Bilgisayar Görmesinin Temelleri) 2   2 6  
INF523 Mensch-Maschine Kommunikation (İnsan-Makine İletişimi) 2   2 6  
INF535 Intelligente Systeme (Akıllı Sistemler) 2   2 6  
MEC308 Industrielle Robotik I (Endüstriyel Robotik I) 3 1 1 6  
MEC321 Bilgestützte Automatisierung I (Görüntü Tabanlı Otomasyon I) 3 1 1 6  
MEC324 Bilgestützte Automatisierung I I(Görüntü Tabanlı Otomasyon II) 3 1 1 6  
MEC421 Industrielle Robotik II (Endüstriyel Robotik II) 2 1 2 6 MEC308