Öğretim Planı

1. Semester (1. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAT103  Analysis I (Analiz I) 3 2   6  
PHY101 Physik I (Fizik I) 3 1 1 6  
ETE101 Digitaldesign (Sayısal Tasarım) 2 1 1 6  
INF101 Einführung in die Informatik und Programmierung (Bilgisayar Bilimine ve Programlamaya Giriş) 2 1 2 6  
ING001 Einführung in das Ingenieurwesen (Mühendisliğe Giriş) 2     2  
DEU121 Technisches Deutsch I (Teknik Almanca I) 2     2  
ENG101 Englisch I (İngilizce I) 3     2  
Summe 17 5 4 30  
26 SWS  

 

2. Semester (2. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAT108 Analysis II (Analiz II) 3 2   6  
ETE102 Grundlagen der Elektrotechnik  (Elektrotekniğin Temelleri) 3 1 1 6  
SDI 1. Wahlbereich (Seçmeli Ders Alanı I)       6  
MAT106 Lineare Algebra (Lineer Cebir) 2 2 1 6  
ING002 Wissenschaftliches Arbeiten (Bilimsel Çalışma Yöntemleri) 2     2  
DEU122 Technisches Deutsch II (Teknik Almanca II) 2     2  
ENG102 Englisch II (İngilizce II) 3     2  
Summe 15 5 2 30  
22 SWS  

 

3. Semester (3. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAT201 Differentialgleichungen (Diferansiyel Denklemler)  2 2 1 6  
ETE201 Elektrische Netzwerke I (Elektrik Devreleri I) 3 2   6  
PHY103 Moderne Physik (Modern Fizik) 3 1 1 6  
MEC207 Werkstofftechnik (Malzeme Bilimi) 3 1   6  
GPR201  Grundpraktikum (Temel Staj)       2  
TUR001 Türkisch I (Türkçe I) 2     2  
ENG201 Englisch III (İngilizce III) 3     2  
Summe 16 6 2 30  
24 SWS  

 

4. Semester (4. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAT204 Statistische Methoden der Datenanalyse (Veri Analizinin İstatistiksel Yöntemleri) 2 2 1 6  
ETE202 Elektrische Netzwerke II (Elektrik Devreleri II) 3 2   6  
MEC208 Messtechnik (Ölçüm Teknikleri) 2 1 2 6  
SDII 2. Wahlbereich (Seçmeli Ders Alanı II)       6  
ING202 Projektmanagement (Proje Yönetimi) 1 1   2  
TUR002 Türkisch II (Türkçe II) 2     2  
ENG202 Englisch IV (İngilizce IV) 3     2  
Summe 13 6 3 30  
22 SWS  

 

5. Semester (5. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
ETE371 Elektromagnetische Felder (Elektromanyetik Alanlar) 3 1   6  
ETE303 Signale und Systeme (Sinyaller ve Sistemler) 3 1 1 6  
ETE311 Elektronik I: Halbleiterbauelemente (Yarı İletken Elemanlar) 2 2 1 6  
SDIII 3. Wahlbereich - Projekt (Seçmeli Ders Alanı I - Proje)       6  
SDIV 4. Wahlbereich (Seçmeli Ders Alanı IV) 3 2   6  
Summe 11 6 2 30  
19 SWS  

 

6. Semester (6. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAT302 Numerische Mathematik (Numerik Matematik) 3 1 1 6  
ETE304 Grundlagen der Regelungstechnik (Kontrol Tekniğinin Temelleri) 3 1 1 6  
ETE332 Nachrichtentechnik (Telekomünikasyon) 4 1   6  
ETE312 Elektronik II: Schaltungstechnik (Devre Teknolojisi) 2 2 1 6  
SDV 5. Wahlbereich (Seçmeli Ders Alanı V) 3 2   6  
Summe 15 7 3 30  
25 SWS  

 

7. Semester (7. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
FPR403 Fachpraktikum (Mesleki Alan Stajı)       6  
ISG001 Arbeitsgesundheit und -sicherheit I (İş Sağlığı ve Güvenliği I) 2     2  
AIT001 Atatürks Grundsätze und Revolutionsgeschichte I (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I) 2     2  
ENG341 Technisches Englisch I (Teknik İngilizce I) 2     2  
  Wahlpflichtbereich - Schwerpunkt A, B oder C (Zorunlu Seçmeli Ders Alanı - Uzmanlık A, B veya C)       12  
  Wahlbereich - Schwerpunkt A oder B oder C oder 4. Wahlbereich (Zorunlu Seçmeli Ders Alanı - Uzmanlık A, B, C veya 4. Seçmeli Ders Alanı IV)       6  
Summe 6 0 0 30  
6 SWS  

 

8. Semester (8. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
ING402 Bachelorarbeit (Bitirme Tezi)       12  
ISG002 Arbeitsgesundheit und -sicherheit II (İş Sağlığı ve Güvenliği II) 2     2  
AIT002 Atatürks Grundsätze und Revolutionsgeschichte II (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II) 2     2  
ING404 Entrepreneurship (Girişimcilik) 2     2  
  Wahlpflichtbereich - Schwerpunkt A, B oder C (Zorunlu Seçmeli Ders Alanı - Uzmanlık A, B veya C)       6  
  Wahlbereich - Schwerpunkt A oder B oder C oder 5. Wahlbereich (Zorunlu Seçmeli Ders Alanı - Uzmanlık A, B, C veya 5. Seçmeli Ders Alanı V)       6  
Summe 6 0 0 30  
6 SWS  

 

Not: Yabancı dil hazırlık sınıfından güz yarıyılı sonunda başarılı olanlar öğrenciler, öğretim planının ikinci yarıyılında yer alan ön koşulsuz dersleri alabilirler.

 

Wahlbereiche (Seçmeli Alanlar)1. Wahlbereich (Seçmeli Ders Alanı I)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
ETE104 Mikroprozessortechnik (Mikroişlemciler) 3 1 1 6 ETE101
INF102 Objektorientierte Programmierung (Nesnel Programlama) 2   2 6 INF101

 

2. Wahlbereich - Projekt (Seçmeli Ders Alanı II)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
ING406 Recht für Ingenieure (Mühendisler İçin Hukuk) 3 1   6  

 

3. Wahlbereich - Projekt (Seçmeli Ders Alanı III - Proje)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
ETE391 Elektrotechnisches Projekt (Elektroteknik Projesi) 2   2 6  
MEC319 Mechatronisches Projekt (Mekatronik Projesi) 1   4 6  
INF303 Software Engineering Projekt (Yazılım Mühendisliği Projesi) 1   4 6  

 

4. und 5. Wahlbereich (Seçmeli Ders Alanı IV ve V)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
ETE431 Elektrische Maschinen (Elektrik Makinaları) 3 1 1 6  
ETE432 Leistungselektronik (Güç Elektroniği) 2 1 2 6  
ETE433 Antriebstechnik (Powertrain Technology) 3 1 1 6  
ETE434 Elektrische Energieversorgung (Elektrik Enerjisi Kaynakları) 3 1 1 6  
ETE441 FPGA (Alanda Programlanabilir Kapı Dizileri) 2 2 1 6  
ETE442 Eingebettete Systeme (Gömülü Sistemler) 2 2 1 6  
ETE421 Simulation (Simülasyon) 3   2 6  

 

 

Wahlpflichtbereiche (Zorunlu Seçmeli Alanlar)

 

Schwerpunkt A: Elektronik
(Uzmanlık Alanı A: Elektronik)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
ETE411 Hochfrequenzelektronik (Yüksek Frekans Tekniği) 3 2 0 6  
ETE412 Optische Kommunikationstechnik (Optik Haberleşme Tekniği) 2 2 1 6  
ETE413 Digitalelektronik (Dijital Elektronik) 2 1 2 6  
ETE415 Elektroniklabor (Elektronik Laboratuvarı) 2   2 6  
ETE448 Einführung in die VLSL-Design (VLSL Tasarımına Giriş) 3 1 1 6  

 

Schwerpunkt B: Regelungstechnik
(Uzmanlık Alanı B: Kontrol Tekniği)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
ETE451 Nichtlineare Regelsysteme (Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemleri) 3 1 1 6  
ETE455 Hybrid Systems (Hibrit Sistemler) 3 2   6  
MEC308 Industrielle Robotik I (Endüstriyel Robotik 1) 3 1 1 6  
MEC421 Industrielle Robotik II (Endüstriyel Robotik 2) 2 1 2 6  
ETE456 Systemidentifikation und Intelligente Regelung (Sistem Tanımlama ve Akıllı Kontrol) 2 1 2 6  
ETE453 Zeitdiskrete Regelsysteme (Ayrık Zamanlı Kontrol Sistemleri) 3 1 1 6  
ETE454 Mehrgrößenregelsysteme (Çok Elemanlı Kontrol Sistemleri) 3 1 1 6  

 

Schwerpunkt C: Nachrichtentechnik
(Uzmanlık Alanı C: Telekomünikasyon)
Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
ETE471 Kommunikationsnetze 3 1 1 6  
ETE473 Grundlagen der Statistischen Nachrichtentheorie 3 2   6  
ETE476 Hochfrequenztechnik 1 1 1 6  
ETE474 Digitale Bildverarbeitung 2 1 2 6  
ETE475 Digitale Signalverarbeitung 2 1 2 6  
INF307 Maschinelles Lernen 2   2 6  
ETE478 Quellencodierung 2 1 2 6