Tanıtım

Elektronik bilimi, bilhassa geçtiğimiz yüzyılda yaşanan değişimlerle ivme kazanarak günümüzde haberleşme sistemlerinden savunma sistemlerine, bilgisayar uyduları ve cep telefonlarından optik sistemlere, robotlardan medikal görüntüleme ve ölçüm aletlerine uzanan birçok alanın temel yapıtaşlarını oluşturan bir bilim dalıdır.

Türk-Alman Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, temel bilimlerde güçlü bir altyapıya sahip, analitik düşünen, kendi alanındaki problemleri saptayıp çözüm üretebilen, toplum ve çevre yararını gözeten, etik kurallara saygılı, ulusal ve uluslararası platformlarda kendini net bir şekilde ifade edebilen, disiplinlerarası çalışma yürütebilecek, hem takım çalışması hem de bireysel çalışma yetisine sahip, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde öğrencilere kaliteli bir öğretimin yanı sıra  uluslararası rekabet gücüne sahip, modern ve gelişmiş bir araştırma ortamı sağlanacaktır. Bu doğrultuda, sağlanan gerekli altyapı ile ulusal/uluslararası ölçekte yapılacak iş birlikleri önemli rol oynayacaktır. Kurulan iş birliğinde, elektronik branşında en aktif olan ülkelerden birisi olan Almanya’nın üniversite ve endüstri tecrübesinin ülkemize taşınması, Türk-Alman Üniversitesi’ndeki eğitimin en büyük avantajlarından birisi olacaktır.